Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu (dự kiến) học kỳ 1 năm học 2022-2023

Văn phòng thông báo thời khóa biểu (TKB) dự kiến mở trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 (file đính kèm).

Lưu ý:

  • TKB vẫn có thể điều chỉnh đến khi kết thúc tuần đầu tiên của học kỳ.
  • Mọi đề xuất xin mở lớp, môn học sinh viên gửi đơn về Văn phòng khoa phụ trách môn học để được hỗ trợ.

Trân trọng.