Skip to content Skip to navigation

Thông báo về buổi chia sẻ thông tin các chương trình học bổng dành cho giảng viên và sinh viên của chính phủ Mỹ

Nằm trong chuỗi sự kiện Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán tổ chức góp phần thúc đẩy Trao đổi Giáo dục và Văn hóa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam , nhà Trường kết hợp cùng phòng Văn hóa Thông tin- Đại Sứ Quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ tổ chức buổi chia sẻ thông tin về các chương trình học bổng dành cho giảng viên và sinh viên của chính phủ Mỹ.

- Thời gian: 9:30 - 11:00 ngày 16/5/2019 (Thứ Năm)

- Địa điểm: Phòng A116 (dự kiến)

- Thành phần tham gia: cán bộ, giảng viên, sinh viên UIT

Link đăng ký: 

- Link đăng ký cho giảng viên: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UZ3R7B1givi5GmCLdYDzDiy4rPaRo4vb...

- Link đăng ký cho sinh viên:

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xZ3E59LHJlwZQsj811Y_MYvuI7vdvKXI5vrmi7f_wK8/edit?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.