Skip to content Skip to navigation

Tuyển sinh Bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ của Trường Đại học Hosei (Nhật Bản)

Trường Đại học Hosei (Nhật Bản) là đối tác với UIT. Trường Hosei đang tuyển sinh bậc Thạc sỹ, Tiến sỹ dành cho chương trình IIST. Số lượng: 02 người (bậc Thạc sỹ: 01, bậc Tiến sỹ: 01 người).

 

Các bạn sinh viên có quan tâm đến chương trình IIST, vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: hge@hosei.ac.jp

 

Để biết thêm thông tin về chương trình IIST, mời quý các bạn sinh viên vui lòng xem các file đính kèm.