Skip to content Skip to navigation

CẬP NHẬT LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

VPĐB thông báo Lịch thi cuối học kỳ II năm học 2017-2018 - (file đính kèm).

Đối với những môn thi vấn đáp không thuộc lịch thi tập trung (từ 11/6 đến 21/6/2018), nếu sinh viên nào có lịch thi hoặc lịch học bù cùng thời gian, các bạn liên hệ Khoa để được ưu tiên thi sớm hơn số thứ tự trong danh sách.

Lưu ý: Đối với các sinh viên nợ học phí phải hoàn thành học phí trước khi tham dự kỳ thi và xuất trình biên lai học phí cho cán bộ coi thi (CBCT) để được cho phép vào phòng thi.

Trân trọng.