Skip to content Skip to navigation

Cập nhật phòng thi C301 - Đợt thi giữa kỳ 1 năm học 2016-2017 các Chương trình đặc biệt

Do phòng học C301 vẫn đang sửa chữa nên Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo chuyển phòng thi C301 qua các phòng thi khác, cụ thể trong file đính kèm, các ô tô màu vàng.

Sinh viên vui lòng cập nhật.