Skip to content Skip to navigation

Chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính và An toàn Thông tin BCU

- Chương trình giảng dạy và chương trình học đã được BCU và UIT thống nhất.

- Chương trình đào tạo này sẽ thường xuyên được đánh giá để cải tiến và có những điều chỉnh khi cần thiết.

- Chương trình bao gồm 360 tín chỉ CATS với 19 môn học phân bổ trong 7 học kỳ đối với nhóm đối tượng 1. Riêng nhóm đối tượng 2 cần hoàn thành các tín chỉ trong 2 học kỳ 6 và 7 trong chương trình đào tạo này.

- Các khóa học sẽ được những giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ có thâm niên của UIT và các giảng viên người nước ngoài có chuyên môn cũng như đáp ứng được yêu cầu của chương trình trực tiếp giảng dạy. Hầu hết các giảng viên đều đã có kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam và các chương trình liên kết quốc tế.

STT

Tên môn học

Tín chỉ / CATS

Tín chỉ quy đổi

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Lập trình

Programming

15

4

2

Mạng máy tính

Networking

15

4

3

Thực hành nghề nghiệp

Professional Practice

15

4

4

Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu

Database Design and Development

15

4

5

Bảo mật

Security

15

4

6

Quản lý dự án máy tính thành công

Managing a Successful Computing Project

15

4

7

Thiết kế và phát triển website

Website Design and Development

15

4

8

Kiến trúc máy tính

Computer Systems Architecture

15

4

9

Dự án nghiên cứu

Computing Research Project

30

8

10

Công nghệ kinh doanh thông minh

Business Intelligence

15

4

11

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Data Structures and Algorithms

15

4

12

Internet of Things

Internet of Things

15

4

13

An toàn mạng máy tính

Network Security

15

4

14

Pháp chứng kỹ thuật số

Forensics

15

4

15

Quản lý an toàn thông tin

Information Security Management

15

4

16

Hoạt động an ninh mạng

Cyber Security Operations

30

8

17

Công nghệ mạng nâng cao

Advanced Networking Technologies

30

8

18

Thiết kế và quản lý mạng

Network Design and Management

30

8

19

Dự án cá nhân

Individual Project (CTN)

30

8

Tổng cộng

360

96

Chú thích: Trong hệ thống tín chỉ CATS của Anh Quốc, đối với hệ cử nhân, mỗi môn học với 15 CATS sẽ tương đương với 150 giờ học (bao gồm cả thời gian học trên lớp, tự học và ôn tập).

File đính kèm: