Skip to content Skip to navigation

Chương trình liên kết - BCU

Tổng quan về Chương trình liên kết BCU

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BIRMINGHAM CITY - ANH QUỐC Trường Đại học Birmingham City (viết tắt là BCU) là một trong những trường Đại học lớn ở thành phố Birmingham, Vương Quốc Anh, có nguồn gốc hơn 200 năm lịch sử. Đại học Birmingham City Lịch sử ra đời Trường Đại học Birmingham City được thành lập trên cơ sở thống nhất các học viện nhỏ ở thành phố Birmingham từ tháng 10 năm 1843 cho đến hiện nay với lịch sử hơn 150 năm. Vị trí địa lý BCU tọa lạc tại thành phố Birmingham, thành phố lớn thứ 2 nước Anh và...

Kế hoạch giảng dạy ngành Mạng máy tính và An toàn Thông tin BCU

Phân phối các môn học theo từng học kỳ Học kỳ Tên môn học Ghi chú 1 Lập trình Mạng máy tính Thực hành nghề nghiệp Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu 2 Bảo mật Quản lý dự án máy tính thành công Thiết kế và phát triển website Kiến trúc máy tính 3 Dự án nghiên cứu Công nghệ kinh doanh thông minh Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Internet of Things An toàn mạng máy tính Pháp chứng kỹ thuật số Quản lý an toàn thông tin 5 Thực tập 6 Hoạt động an ninh mạng Công nghệ mạng nâng cao 7 Thiết kế và quản...

Kế hoạch giảng dạy ngành Khoa học Máy tính BCU

Phân phối các môn học theo từng học kỳ Giai đoạn Học kỳ Tên môn học Ghi chú 1 1 Lập trình Mạng máy tính Thực hành nghề nghiệp Toán cho Tin học 2 An toàn máy tính Quản lý dự án máy tính thành công Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu Kiến trúc máy tính 3 Dự án nghiên cứu Lập trình nâng cao Toán rời rạc Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Công nghệ kinh doanh thông minh Máy học Điện toán đám mây 5 Thực tập 2 6 Lập trình hàm Trí tuệ nhân tạo và máy học Công nghệ di động và web I Kỹ thuật khả dụng 7...

Chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính và An toàn Thông tin BCU

- Chương trình giảng dạy và chương trình học đã được BCU và UIT thống nhất. - Chương trình đào tạo này sẽ thường xuyên được đánh giá để cải tiến và có những điều chỉnh khi cần thiết. - Chương trình bao gồm 360 tín chỉ CATS với 19 môn học phân bổ trong 7 học kỳ đối với nhóm đối tượng 1. Riêng nhóm đối tượng 2 cần hoàn thành các tín chỉ trong 2 học kỳ 6 và 7 trong chương trình đào tạo này. - Các khóa học sẽ được những giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ có thâm niên của UIT và các giảng viên người nước...

Chương trình đào tạo Ngành Khoa học Máy tính BCU

- Chương trình đào tạo (CTĐT) và kế hoạch giảng dạy đã được ĐH Birmingham City và UIT thống nhất. CTĐT chia làm 2 giai đoạn. Nhóm đối tượng 1 tham gia Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 (7 học kì). Nhóm đối tượng 2 tham gia học Giai đoạn 2 (2 học kì). - Chương trình đào tạo sẽ thường xuyên được đánh giá để cải tiến và có những thay đổi cần thiết. - Các khóa học sẽ được những Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sỹ có thâm niên của UIT, BCU và các giảng viên người nước ngoài có chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của...

Ngành Mạng máy tính và An toàn Thông tin - BCU

1/. Tổng quan: Chương trình học: Chương trình liên kết đào tạo Quốc tế giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Đại học Birmingham City, Anh Quốc. Tên khoá học: Cử nhân Quốc tế Tr ường cấp bằng: Đ ại Học Birmingham City, Anh quốc cấp bằng chính quy. Thời gian khóa học: 3,5 năm (theo hệ thống giáo dục Anh quốc). Giảng viên: Đội ngũ giảng viên bao gồm giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ có thâm niên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và các giảng viên người nước ngoài có chuyên môn cũng như đáp ứng...

Ngành Khoa học Máy tính - BCU

1/ Tổng quan: Chương trình học: Chương trình liên kết đào tạo Quốc tế giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Đại học Birmingham City, Anh Quốc. Tên khoá học: Cử nhân Quốc tế Tr ường cấp bằng: Đ ại Học Birmingham City, Anh Q uốc cấp bằng chính quy. Thời gian khóa học: 3,5 năm (theo hệ thống giáo dục Anh quốc). Giảng viên: Đội ngũ giảng viên bao gồm giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ có thâm niên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và các giảng viên người nước ngoài có chuyên môn cũng như đáp ứng...