Skip to content Skip to navigation

Bảng vàng thành tích học kỳ 1 năm học 2013-2014

STT

LỚP

MSSV

HỌ TÊN

NGÀY SINH

ĐIỂM TB

THỨ HẠNG

1

CTTT2013

13520419

Huỳnh Anh Kiệt

07-04-1995

8.16

1

2

CTTT2013

13520202

Hồ Minh Đạt

16-01-1995

7.59

2

3

CTTT2012

12520568

Phạm Minh Đức

18-06-1994

9.5

1

4

CTTT2012

12520747

Nguyễn Mai Thiên Trang

19-01-1994

9

2

5

CTTT2011

11520547

Phạm Đình Hải

23-11-1993

9.03

1

6

CTTT2011

11520288

Lê Sanh Phúc

18-02-1993

8.91

2

7

CTTT2010

10520358

Hồ Nhật Kiên

18-08-1992

8.35

1

8

CTTT2010

10520651

Võ Trường Vũ

14-03-1992

8.04

2