Skip to content Skip to navigation

Bảng vàng thành tích

Bảng vàng thành tích SV CT Liên kết quốc tế - BCU (đợt 2)

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH SV CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ - BCU - KHÓA 2021 (Đợt 2) TT MSSV HỌ TÊN NGÀNH DIỆN IELTS 1 21521790 Phạm Phúc Toàn KHMT Chính thức 5.5 2 21522842 Võ Lâm Thiên Phú KHMT Chính thức 6.5 3 21521734 Nguyễn Gia Phú KHMT Chính thức 6 4 21521732 Đỗ Mai Uyển Nhi KHMT Chính thức 7 5 21522830 Nguyễn Ngọc Nguyên KHMT Chính thức 5.5 6 21522840 Nguyễn Thái Ngọc KHMT Chính thức 5.5 7 21521715 Phạm Huỳnh Khang KHMT Chính thức 5.5 8 21521796 Lê Quang Huy KHMT Chính thức 5.5 9 21521795 Lê...

[Bảng vàng] - Vinh danh 14 SV nhận giải thưởng "SV Tài năng chạm đến đỉnh cao năm 2021"

VINH DANH 14 SINH VIÊN NHẬN GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN TÀI NĂNG CHẠM ĐẾN ĐỈNH CAO NĂM 2021" STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀNH GIẢI THƯỞNG GHI CHÚ 1 20520256 Nguyễn Đăng Nguyên ATTT Giải thưởng A 100% 2 19520624 Hồ Chung Đức Khánh KHMT Giải thưởng B 100% 3 20521439 Phan Vĩnh Khang ATTT Giải thưởng B 75% 4 19521370 Lê Thanh Duẩn ATTT Giải thưởng B 75% 5 19520799 Lê Trần Thành Nhân ATTT Giải thưởng B 75% 6 21521501 Nguyễn Hoàng Thuận KHMT Giải thưởng C 75% 7 20521531 Lê Phước Vĩnh Linh KHMT Giải thưởng C 75% 8...

Bảng vàng thành tích SV CT Liên kết quốc tế - BCU - Khóa 2021

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ - BCU - KHÓA 2021 STT MSSV Họ và tên Ngành Diện IELTS 1 21521774 Trần Ngọc Trung KHMT Chính thức 7 2 21521739 Nguyễn Thái Sơn KHMT Chính thức 5.5 3 21521764 Trần Tuấn Nam KHMT Chính thức 7 4 21521787 Trịnh Anh Minh KHMT Chính thức 5.5 5 21521721 Lâm Minh Khôi KHMT Chính thức 5.5 6 21521785 Trịnh Bảo Huy KHMT Chính thức 6.5 7 21520131 Ngô Thu Hà KHMT Chính thức 8 21521756 Nguyễn Quỳnh Duyên KHMT Chính thức 5.5 9 21521782 Phạm Nguyễn...

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỌC KỲ 1, 2020-2021

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỌC KỲ 1, 2020-2021 STT MSSV Họ và tên SV Ngành Chương trình Điểm TB HK2 Loại học bổng 1 16520353 Trương Anh Hào Kỹ thuật máy tính Chất lượng cao 10 Toàn phần 2 16520327 Lương Quốc Hải 9.1 Bán phần 3 16520985 Tống Anh Quân 9.06 Bán phần 4 17520909 Nguyễn Phan Hoàng Phúc 8.84 Toàn phần 5 17521004 Nguyễn Minh Tâm 8.83 Bán phần 6 17521075 Lê Nguyễn Hoàng Thiện 8.58 Bán phần 7 18520460 Nguyễn Phạm Thế Anh 8.55 Toàn phần 8 18521139 Đoàn Văn Nghĩa 8.21 Bán phần 9 18520433 Nguyễn...

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích - Học kỳ 1, năm học 2019-2020

Xin chúc mừng 61 bạn sinh viên có thành tích xuất sắc trong học kỳ 2,3 năm học 2018-2019 nhận được học bổng khuyến khích của chương trình trong học kỳ 1, năm học 2019 - 2020. Học kỳ mới đã đi được 1/2 chặn đường, các bạn nhớ học hành chăm chỉ , đạt kết quả cao và tham gia đầy đủ các hoạt động của OEP để có cơ hội được nhận học bổng trong học kỳ 2 nhé!

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN NĂM 2018 CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM STT MSSV Họ và tên SV Loại học bổng 1 18520030 Nguyễn Trùng Dương Toàn phần 2 18520579 Nguyễn Thành Đạt Bán phần 3 18520383 Tân Hữu Toàn Bán phần CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH STT MSSV Họ và tên SV Loại học bổng 1 18520718 Nguyễn Quang Anh Hào Toàn phần CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH STT MSSV Họ và tên SV Loại học bổng 1 18520385 Huỳnh Ngọc Trân Toàn phần 2 18520173 Ngô Bảo Trân Bán phần 3 18520506 Nguyễn Ngọc Bình Bán phần 4 18521665...

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2014 STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng 1 14520698 Nguyễn Hữu Phúc 8.85 Toàn phần 2 14520612 Trần Trí Nguyên 8.36 Bán phần 3 14520560 Nguyễn Việt Nam 8.22 Bán phần CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2015 STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng 1 15520687 Lê Duy Quang 9.16 Toàn phần 2 15520111 Võ Viết Đạt 8.92 Bán phần 3 15520219 Đào Minh Hiếu 8.63 Bán phần CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN...

Trang