Skip to content Skip to navigation

CTTT-Thông báo thay đổi phòng thi môn MSIS4523.E21.CTTT ngày 27/6/2014

Phòng ĐTĐH thông báo:

Môn: MSIS4523.E21.CTTT
Thi ngày: 27/6/2014
Ca thi: 2
Phòng C101 (Phòng cũ A.106)

CBCT: Lê Bảo Uyên/Trương Thu Thủy

Lý do: Phòng A106 họp HĐTS2014

Thân báo

Thầy Trà