Skip to content Skip to navigation

Đăng ký Phòng Chất lượng cao trong ký túc ĐHQG

Ban Điều hành các Chương trình Chất lượng cao thông báo:
Hiện tại Ký túc xá ĐHQG có phòng Chất lượng cao dành cho sinh viên Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao.
Vì số lượng không nhiều nên các bạn nào có nhu cầu ở Phòng ký túc xá Chất lượng cao thì vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: tranv@uit.edu.vn trong email ghi rõ họ tên-MSSV-Nguyện vọng.
Hạn đăng ký từ 11/6-18/6/2014

Thân báo
Thầy Trà