Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu hè năm 2013 dành cho sinh viên CTTT khoá 7 và 8

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm. Mọi thông tin khác sẽ được thông báo cho sinh viên biết. 

Thời khoá biểu hè năm 2013 dành cho sinh viên CTTT khoá 7 và 8

Chú ý: Lớp học này mở cho toàn bộ sinh viên CTTT khoá 2012,2013 và không trùng lịch với lớp luyện thi tiếng Anh TOEFL iBT. P.ĐTĐH sẽ đăng ký cho toàn bộ sinh viên khoá 7 và 8.