Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách lớp và thời gian học môn Theoretical foundations of computing

Phòng ĐTĐH thông báo danh sách đăng ký học phần và thời gian học như sau:

1. Danh sách file đính kèm.

2. Thời gian học liên tục từ 14/5-24/5/2014 (nghỉ chủ nhật 18/5/2014) tiết 12345

Thời gian thi kết thúc học phần sẽ cùng đợt với thi cuối kỳ của học kỳ II.

3. Phòng A106

Lưu ý: Sinh viên xem kỹ thời gian học và danh sách lớp (nếu muốn đăng ký môn học này vui lòng gửi Email: tranv@uit.edu.vn)

DANH SÁCH SINH VIÊN-CS3613