Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ MÔN CALCULUS (Mới)

Giảng viên môn Calculus thông báo sinh viên 2 lớp AEP04 và AEP05 thi giữa kỳ vào ngày 03/05/2013 (Thứ sáu).

Thời gian thi: 13g00 ngày 03/05/2013

Phòng thi: Phòng CTTT A106

Các bạn sinh viên lưu ý: -Yêu cầu có mặt trước 15 phút, đem theo thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân để vào phòng thi.

P.ĐTĐH-CTTT