Skip to content Skip to navigation

Danh sách cập nhật CVHT của các lớp chương trình đặc biệt học kì 2 năm học 2017-2018

Văn phòng OEP đã cập nhật danh sách Thầy/ Cô CVHT  ở các lớp thuộc chương trình đặc biệt. Các bạn sinh viên kiểm tra thông tin cập nhật mới nhất để tiện việc liên hệ. 

Trân trọng!