Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập chương trình CLC và tiên tiến_HK1- năm học 2020-2021

Văn phòng thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) nhận học bổng khuyến khích học tập chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 (file đính kèm).

Sinh viên phản hồi thông tin về Văn phòng đến hết ngày 24/11/2020, sau thời gian này mọi khiếu nại Văn phòng sẽ không giải quyết.

Trân trọng.