Skip to content Skip to navigation

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019


CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2015
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 15520283 Lê Hưng 9.46 Toàn phần
2 15520111 Võ Viết Đạt 9.25 Bán phần
3 15520687 Lê Duy Quang 9.13 Bán phần
         
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2016
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 16520399 Nguyễn Minh Hiếu 8.26 Toàn phần
2 16521574 Nguyễn Minh Quân 8.17 Bán phần
3 16520588 Hoàng Minh Khiêm 8.13 Bán phần
         
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17521294 Nguyễn Quốc Đại 9.06 Toàn phần
2 17521296 Nguyễn Thanh Đức 8.52 Bán phần
3 17520280 Mai Văn Bình 8.11 Bán phần

 

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2015

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 15520683 Trần Minh Quân 9.01 Toàn phần
2 15520404 Võ Anh Kiệt 8.99 Bán phần
3 15520670 Đào Nguyên Quân 8.92 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2016
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 16521446 Phạm Quang Vinh 8.22 Toàn phần
2 16520695 Phan Vĩnh Long 8.08 Bán phần
3 16520570 Trương Hoàng Khang 8.05 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17520688 Nguyễn Thị Mỹ Linh 9.2 Toàn phần
2 17520136 Đào Hữu Duy Quân 8.66 Bán phần
3 17520122 Phạm Quang Nhân 8.62 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2018
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 18520360 Nguyễn Chí Thành 9.32 Toàn phần
2 18520335 Đinh Ngọc Uyên Phương 9.21 Bán phần
3 18520109 Nguyễn Đắc Thiên Ngân 9.14 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2015
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 15520344 Nguyễn Trần Vĩnh Khang 9.09 Toàn phần
2 15520773 Lý Bình Tấn 8.91 Bán phần
3 15520490 Phạm Đức Minh 8.78 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2016
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 16520353 Trương Anh Hào 8.33 Toàn phần
2 16520985 Tống Anh Quân 8.32 Bán phần
3 16521457 Phạm Đình Anh Vũ 8.05 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17520378 Nguyễn Văn Dũng 8.23 Toàn phần
2 17521004 Nguyễn Minh Tâm 8.19 Bán phần
3 17520489 Đào Vinh Hiển 8.14 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2018
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 18521139 Đoàn Văn Nghĩa 8.95 Toàn phần
2 18520507 Nguyễn Phước Bình 8.47 Bán phần
3 18520909 Châu Phạm Khiêm 8.42 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2015
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 15520452 Trần Hoàng Luân 8.96 Toàn phần
2 15520987 Trần Văn Tùng 8.82 Bán phần
3 15520235 Phạm Hữu Hiếu 8.75 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2016
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 16521230 Nguyễn Thị Thủy Tiên 8.66 Toàn phần
2 16520435 Nguyễn Bá Minh Hoàng 8.6 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17520304 Dương Quốc Cường 8.23 Toàn phần
2 17520340 Trần Hưng Đạt 8.04 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2018
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 18521519 Huỳnh Thị Kim Trâm 8.71 Toàn phần
2 18521320 Đoàn Thục Quyên 8.66 Bán phần
3 18521466 Trương Ngọc Anh Thư 8.61 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17520941 Phan Minh Quân 8.82 Toàn phần
2 17520676 Nguyễn Trường Lâu 8.1 Bán phần
3 17520763 Trần Công Minh 8.02 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2018
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 18520171 Phạm Nguyễn Phúc Toàn 9.43 Toàn phần
2 18520385 Huỳnh Ngọc Trân 9.24 Bán phần
3 18520606 Nguyễn Hữu Doanh 9.22 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17520276 Trần Gia Bảo 8.01 Toàn phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHÓA 2018
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 18521640 Kiều Quang Việt 8.79 Toàn phần
2 18520060 Tạ Việt Hoàng 8.63 Bán phần
3 18521150 Tô Trọng Nghĩa 8.36 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17520678 Đinh Đức Liêm 8.7 Toàn phần
2 17521287 Trần Văn Như Ý 8.37 Bán phần
3 17520826 Nguyễn Quách Nguyên 8.2 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU KHÓA 2018
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 18520854 Thái Minh Huy 8.49 Toàn phần
2 18520741 Ngô Trung Hiếu 8.02 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -
ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN KHÓA 2018
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 18521218 Nguyễn Thị Hồng Nhung 9.57 Toàn phần
2 18521071 Dương Minh Lượng 9.26 Bán phần
3 18521262 Lê Minh Phước 9.04 Bán phần