Skip to content Skip to navigation

Danh sách Tân sinh viên Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao nhận học bổng khuyến khích học tập khóa 2016

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn tân sinh viên Chương trình Chất lương cao và Tiên tiến nhận học bổng khuyến khích học tập. Các bạn sinh viên chú ý xem thông báo để biết thời gian chình xác nhận học bổng.

Danh sách trong file đính kèm./.