Skip to content Skip to navigation

Gia hạn thời gian đăng ký học phần Giáo dục thể chất - PE012

Để tạo điều kiện cho sinh viên khóa 2020 được học môn Giáo dục thể chất (GDTC) trong học kỳ 2 năm học 2020-2021, Trường sẽ tăng sĩ số tối đa mỗi lớp GDTC thêm 10 SV.

File các lớp GDTC đang mở tại đây:  link danh sách (xem sheet GDTC).

Sinh viên có nhu cầu có thể đăng ký bổ sung. Thời gian đăng ký từ hôm nay (04/03/2021) đến hết ngày thứ Tư (10/3/2021).

Trân trọng.

File đính kèm: