Skip to content Skip to navigation

Giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, nhân tài quốc gia; nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam, phát triển đội ngũ nhân tài cho đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018. Các văn bản liên quan đến công tác triển khai Giải thưởng được đăng tải trên website www.tainangviet.vnwww.doanthanhnien.vn

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cơ quan, đơn vị tìm kiếm, phát hiện và giới thiệu các tài năng trẻ tiêu biểu để tham gia bình chọn Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2018. Đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục hồ sơ tham gia xét chọn giải thưởng thực hiện theo Quy chế Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng (Quyết định số 1190-QĐ/TWĐTN-KHCN ngày 27/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) gửi kèm theo.

1.Đối tượng tham gia:

Giải thưởng được trao cho thanh niên Việt Nam có độ tuổi không quá 35 tuổi ( tính đến ngày 31/12 của năm xét trao giải) đang học tập, công tác trong và ngoài nước.

2.Tiêu chuẩn đối với lĩnh vực CNTT và Truyền thông:

  • Đã đạt giải chính trong các cuộc thi học sinh giỏi, thi tay nghề hoặc giải thưởng khoa học công nghệ, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi sáng tạo về CNTT & Truyền thông, quốc gia và quốc tế.
  • Là tác giả chính của công trình nghiên cứu đã được đăng trong tạp chí chuyên ngành có uy tín trên thế giới hoặc các báo cáo khoa học được giải thưởng báo cáo xuất sắc trong hội nghị quốc tế có uy tín. Ưu tiên các công trình nghiên cứu, các giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực an toàn thông tin.
  • Là tác giả chính của các sách chuyên khảo và tham khảo trong lĩnh vực phổ biến tri thức về CNTT & Truyền thông được các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát hành.
  • Có những giải pháp sáng tạo xuất sắc trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông nhằm nâng cao năng suất lao động, tạo thêm việc làm, tạo được uy tín cho ngành CNTT& Truyền thông trên thị trường trong nước và quốc tế.
  • Là người tích cực và có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tham gia đào tạo nguồn nhân lực CNTT& Truyền thông chất lượng cao.

Hồ sơ tham dự

Hồ sơ tham dự Giải thưởng, gồm: Bìa hồ sơ, phiếu đăng ký, báo cáo tóm tắt thành tích (đóng thành 01 bộ) và gửi về Trung ương Đoàn qua Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội trước ngày 01/10/2018. Đồng thời gửi các tài liệu liên quan đến công trình nghiên cứu, các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, bằng khen, giấy khen (Scan bản gốc) và Phiếu đăng ký, báo cáo thành tích cá nhân (file .doc) về địa chỉ email: tainangtre.dstc@gmail.com.

Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Lê Thị Hải Linh, cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ, điện thoại: 024.3577.2351 hoặc 0918.023.066; Fax: 04.3577.0253.

---------------------------------

Nguồn: tuoitre.uit.edu.vn

File đính kèm: