Skip to content Skip to navigation

Giảng dạy theo hình thức IELTS đối với mã lớp ENG04.L16.CLC và ENG05.L17.CLC

Trong các lớp Anh văn 4 và Anh văn 5 mở cho khóa 2020, Trường có lựa chọn 2 mã lớp ENG04.L16.CLC (Anh văn 4) và ENG05.L17.CLC (Anh văn 5) giảng dạy theo hình thức IELTS.

Sinh viên có nguyện vọng thay đổi hình thức khác, sinh viên vui lòng phản hồi về Văn phòng đặc biệt (email: vpdb@uit.edu.vn) hoặc liên hệ trực tiếp VPĐB (phòng E2.1) để Văn phòng tìm cách hỗ trợ.

Các phương án được cân nhắc hỗ trợ: 

- Nếu số lượng sinh viên có nguyện vọng thay đổi > 50%/ tổng số sinh viên của lớp --> Văn phòng sẽ thay đổi hình thức giảng dạy 

- Hủy đăng ký học phần nếu sinh viên có nguyện vọng.

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 3/11/2020

Trân trọng.