Skip to content Skip to navigation

[Góc nhỏ sinh viên] - 03 việc làm quan trọng trong việc lên kế hoạch cho năm mới

03 việc làm quan trọng trong việc lên kế hoạch cho năm mới

Năm 2020 sắp đến, nếu xét trên phương diện thời gian thì có nghĩa 365 ngày đã trôi qua, chúng ta lại tăng thêm một tuổi. Cũng có nghĩa là thời gian để hoàn thành những mục tiêu ngắn hạn đã hết, giờ là lúc lên kế hoạch những việc làm cho năm tiếp theo. Bất kể việc gì cũng cần lập kế hoạch, từ kế hoạch học tập, đi du lịch hay những dự định của bản thân. Kế hoạch càng chi tiết thì chúng ta càng dễ dàng đạt được mục tiêu. Nếu bạn đã có dự định cho năm tới thì hãy chi tiết tất cả việc làm, còn nếu bạn đang mông lung chưa có kế hoạch cho bản thân thì hãy nghiêm túc bắt đầu bằng bài viết này.

#1 Đánh giá lại năm cũ.

Trước khi bắt đầu lập kế hoạch cho năm mới thì đây là việc bắt buộc chúng ta phải làm. Năm 2019 chúng ta đã làm được những gì và chưa làm được những gì. Những mục tiêu nào đã hoàn thành, những mục tiêu nào chưa. Liệt kê lại chi tiết từng việc làm và đặt câu hỏi: “Tại sao?” Với những mục tiêu đã hoàn thành hãy tự đặt câu hỏi và tìm câu trả lời cho mình: “Tại sao chúng ta lại hoàn thành, do bản thân chúng ta hay cần phải cảm ơn sự giúp đỡ từ người khác? Chúng ta có thể làm tốt hơn không?” Với những mục tiêu chưa hoàn thành cũng cần đặt câu hỏi “Tại sao?” để rút ra được những bài học cho bản thân. Bài học từ thất bại giá trị hơn nhiều so với sự thành công.

#2 Thiết lập các mục tiêu cho năm mới

 Đây là bước vô cùng quan trọng, ành hưởng lớn đến thành công của bạn trong năm tới. Có mục tiêu thì mới có thể lên kế hoạch các việc làm chi tiết. Đặt mục tiêu luôn là việc không hề dễ dàng, nếu bạn nghiêm túc với các mục tiêu đồng nghĩa với bạn đã có 50% quyết tâm thực hiện. Một trong những nguyên tắc thiết lập mục tiêu hiệu quả là SMART

Specific: Mục tiêu phải cụ thể, rõ ràng

Measurable: Mục tiêu phải đo lường được bằng con số, định lượng rõ ràng

Achievable: Mục tiêu có thể đạt được

Realistic: Mục tiêu có tính thực tế

Timebound: Mục tiêu có thời gian cụ thể

#3 Liệt kê tất cả những lĩnh vực trong năm tới và đánh giá mức quan trọng

Công việc, Học tập, Gia đình, sức khỏe, các mối quan hệ,…

Với mỗi lĩnh vực hãy liệt kê 5 mục tiêu mà bạn muốn đạt được, sau đó chọn ra một mục tiêu quan trọng nhất. Nếu vẫn chưa lựa chọn được mục tiêu, hãy viết ra giấy những câu hỏi sau và tìm câu trả lời cho mình: Điều gì là quan trọng nhất đối với tôi trong năm tới? Tại sao nó lại quan trọng nhất? Đạt được mục tiêu đó tôi có thật sự hạnh phúc? Lên kế hoạch chi tiết Sau khi đã thiết lập mục tiêu, bạn cần lên kế hoạch chi tiết, nên nhớ rằng việc làm càng chi tiết cụ thể thì cơ hội hiện thực hóa càng cao.

Bạn có thể áp dụng phương pháp 5W 1H đặt câu hỏi và trả lời What: Để đạt được mục tiêu này bạn phải làm những việc gì? Where: Bạn sẽ làm ở đâu? When: Làm vào thời điểm nào, khi nào cần hoàn thành? Why: Tại sao bạn cần làm những việc đó? Who: Ai sẽ là người hỗ trợ bạn? How: Bạn sẽ làm việc đó bằng cách nào? Kiếm tra kết quả ra sao? Đặt ra càng nhiều câu hỏi và trả lời bạn sẽ càng dễ hình dung những công việc cần làm.

Sau khi đã có danh sách việc làm và kế hoạch thực hiện, hãy ghi vào lịch (có thể là lịch tay hoặc calendar) để tiện theo dõi và nhắc nhở bản thân hàng ngày.

Giờ thì hãy bắt tay vào lập kế hoạch cho năm mới ngay nào!

_________________________________

Bài viết tham khảo: https://jobsgo.vn/blog/3-viec-lam-quan-trong-lap-ke-hoach-cho-nam-moi/