Skip to content Skip to navigation

[HB] - Giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” năm 2021

Giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” năm 2021

UIT HONORS CHALLENGE 2021

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

 1. Mục đích:

Giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” của Trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức nhằm:

 • Tạo động lực cho sinh viên chương trình đào tạo tài năng (CTĐT Tài năng) và những sinh viên giỏi của trường nỗ lực vươn tới các thành tích đỉnh cao.
 • Tăng cường hình ảnh của chương trình đào tạo tài năng.
 1. Yêu cầu:
 • Chương trình được triển khai rộng rãi trong sinh viên CTĐT Tài Năng và sinh viên các CTĐT khác của Trường.
 • Công tác tổ chức diễn ra hiệu quả, đúng tiến độ.
 • Công tác xét chọn trao giải thưởng được thực hiện công bằng, khách quan.

II. THÔNG TIN TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH

 1. Giới thiệu chung:
 • Giải thưởng UIT HONORS CHALLENGE được Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức nhằm khuyến khích những sinh viên giỏi liên tục nỗ lực để đạt được những thành tích đỉnh cao, thông qua đó nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và rèn luyện ý chí vượt qua thử thách.
 • Đối tượng tham gia là sinh viên chương trình đào tạo tài năng (ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông tin) và sinh viên các chương trình khác có nguyện vọng phấn đấu trở thành sinh viên CTĐT tài năng.
 • Sinh viên tham gia UIT HONORS CHALLENGE được đánh giá để trao giải thưởng bởi Hội đồng xét thưởng dựa trên tiêu chí chính là thành tích tại những cuộc thi học thuật đỉnh cao và những tiêu chí phụ gồm: điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2021-2022, ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa. 
 • Giải thưởng được trao cho từng cá nhân với các mức và số lượng giải thưởng như sau: Giải Đặc biệt - 100 triệu đồng (1 giải/ngành), Giải A - 60 triệu đồng (1 giải/ngành), Giải B - 30 triệu đồng (3 giải/ngành), Giải C - 20 triệu đồng (6 giải/ngành). Giải thưởng được xét riêng theo từng ngành có đào tạo chương trình tài năng (ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông tin).
 1. Đối tượng tham gia:
 • SV CTĐT Tài Năng ngành KHMT và ngành ATTT từ khoá tuyển 2019 trở đi.
 • SV các CTĐT khác có nguyện vọng ứng tuyển vào CTĐT Tài Năng.
 1. Thời gian thực hiện:
 • Thời gian tính thành tích: 07/2021 - 12/2021.
 • Thời gian SV nộp hồ sơ xét thưởng: 01 - 15/01/2022.
 • Thời gian Hội đồng xét thưởng làm việc: 16 - 30/01/2022.
 • Trao giải thưởng: 02/2022.
 1. Địa điểm:
 • Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

III. NỘI DUNG

 1. Các nguyên tắc chính
 • Giải thưởng xét trên điểm tích lũy của từng cá nhân qua các cuộc thi và những thành tích khác được liệt ở mục 3. Điểm cụ thể cho từng thành tích được cho bởi Hội đồng xét thưởng dựa trên thành tích đạt được, không vượt quá điểm tối đa quy định cho từng loại thành tích ở mục 3. Các cuộc thi ngoài danh sách tại mục 3 sẽ được xem xét bởi Hội đồng xét thưởng.
 • Điều kiện cần đối với mỗi mức giải thưởng được liệt kê ở mục 2.
 • Đối với các thành tích đồng đội như EUREKA, ICPC, SV với ATTT ASEAN, …, tất cả các thành viên của đội được hưởng số điểm bằng nhau và bằng với số điểm tương ứng với thành tích.
 • Trong trường hợp hai hoặc nhiều SV có điểm tích lũy bằng nhau, những tiêu chí phụ được xem xét bao gồm: điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2021-2022, ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa.
 • SV nhận giải thưởng phải là SV CTĐT Tài năng. SV chưa là SV CTĐT Tài Năng được tuyển thẳng vào CTĐT Tài Năng từ học kỳ 2 năm học 2021-2022. Để nhận 100% giá trị giải thưởng, SV phải đạt yêu cầu tiếng Anh tối thiểu như sau, nếu không đạt yêu cầu này, SV chỉ được nhận 75% giá trị giải thưởng:
  • SV K2019: IELTS 5.5
  • SV K2020: IELTS 5.0
  • SV K2021: IELTS 4.5
 1. Điều kiện cần để nộp hồ sơ xét thưởng:

Để nộp hồ sơ xét thưởng, SV phải đạt một trong những thành tích sau đây:

 • Giải Đặc biệt:
  • Ngành KHMT:
   • Top 15 đội tuyển ICPC cuộc thi ICPC Quốc Tế Châu Á
   • Giải Nhất cuộc thi Olympic SV khối Chuyên Tin
   • Giải Ba cuộc thi Olympic SV khối Siêu Cúp
   • Giải Nhất EUREKA hoặc Giải Nhất SV NCKH Bộ GD-ĐT
  • Ngành ATTT:
   • Giải Nhất vòng thi chung khảo cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN
   • Giải Nhất cuộc thi Cyber Seagame
   • Đội tuyển giành vé vào vòng Chung kết thuộc cuộc thi DEFCON
   • Tìm ra lỗi bảo mật CVE có điểm số 9.0 đến 10.0 theo thang điểm CVSS (v3.0 ratings)
   • Giải Nhất EUREKA hoặc Giải Nhất SV NCKH Bộ GD-ĐT
 • Giải A:
  • Ngành KHMT:
   • Top 20 đội tuyển ICPC cuộc thi ICPC Quốc Tế Châu Á
   • Giải Nhì cuộc thi Olympic SV khối Chuyên Tin
   • Giải Nhì EUREKA hoặc Giải Nhì SV NCKH Bộ GD-ĐT
  • Ngành ATTT:
   • Giải Nhì vòng thi chung khảo cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN
   • Giải Nhì cuộc thi Cyber Seagame
   • Top 30 các đội tuyển tham gia vòng Bán kết, Chung kết thuộc cuộc thi DEFCON, Pwn2Win, Google Capture The Flag, PlaidCTF, HITCON CTF, hxp CTF, Insomni'hack teaser, 0CTF/TCTF, ASIS CTF, InCTF, TokyoWesterns CTF, SECCON, Hack.lu CTF, Dragon CTF, RuCTFE
   • Top 30 các đội tuyển cuộc thi PWN2OWN
   • Tìm ra lỗi bảo mật CVE có điểm số 7.0 đến 8.9 theo thang điểm CVSS (v3.0 ratings)
   • Giải Nhì EUREKA hoặc Giải Nhì SV NCKH Bộ GD-ĐT
 • Giải B:
  • Ngành KHMT:
   • Top 25 đội tuyển ICPC cuộc thi ICPC Quốc Tế Châu Á
   • Giải Ba cuộc thi Olympic SV khối Chuyên Tin
   • Giải Ba EUREKA hoặc Giải Ba SV NCKH Bộ GD-ĐT
  • Ngành ATTT:
   • Giải ba vòng thi chung khảo cuộc thi  Sinh viên với ATTT ASEAN
   • Giải ba cuộc thi Cyber Seagame
   • Top 40 các đội tuyển tham gia vòng Bán kết, Chung kết thuộc cuộc thi DEFCON, Pwn2Win, Google Capture The Flag, PlaidCTF, HITCON CTF, hxp CTF, Insomni'hack teaser, 0CTF/TCTF, ASIS CTF, InCTF, TokyoWesterns CTF, SECCON, Hack.lu CTF, Dragon CTF, RuCTFE
   • Top 40 các đội tuyển cuộc thi PWN2OWN
   • Tìm ra lỗi bảo mật CVE có điểm số 4.0 đến 6.9 theo thang điểm CVSS (v3.0 ratings)
   • Giải Ba EUREKA hoặc Giải Ba SV NCKH Bộ GD-ĐT
 • Giải C:
  • Ngành KHMT:
   • Top 30 đội tuyển ICPC cuộc thi ICPC Quốc Tế Châu Á
   • Giải KK cuộc thi Olympic SV khối Chuyên Tin
   • Giải KK EUREKA hoặc Giải KK SV NCKH Bộ GD-ĐT
  • Ngành ATTT:
   • Giải Nhất vòng thi sơ khảo cuộc thi  Sinh viên với ATTT ASEAN
   • Giải KK vòng thi chung khảo cuộc thi  Sinh viên với ATTT ASEAN
   • Giải KK cuộc thi Cyber Seagame
   • Giải Nhất các cuộc thi học thuật về An toàn Thông tin do các trường thành viên ĐHQG HCM tổ chức
   • Top 50 các đội tuyển tham gia vòng Bán kết, Chung kết thuộc cuộc thi DEFCON, Pwn2Win, Google Capture The Flag, PlaidCTF, HITCON CTF, hxp CTF, Insomni'hack teaser, 0CTF/TCTF, ASIS CTF, InCTF, TokyoWesterns CTF, SECCON, Hack.lu CTF, Dragon CTF, RuCTFE
   • Top 50 các đội tuyển cuộc thi PWN2OWN
   • Giải KK EUREKA hoặc Giải KK SV NCKH Bộ GD-ĐT
 1. Các thành tích được tính vào điểm tích lũy:

Thành tích của sinh viên được Hội đồng xét thưởng cho điểm nhưng không vượt quá mức điểm tối đa quy định dưới đây.

  1. Thành tích Hạng A - Tối đa 2,000 điểm
 
  1. Thành tích Hạng B - Tối đa 1,500 điểm
  2. Thành tích Hạng C - Tối đa 1,000 điểm
 1. Hồ sơ đăng ký:
 • SV nộp hồ sơ cho Văn phòng các chương trình đặc biệt (VP) trong thời gian từ ngày 01/8/2022 đến 15/8/2022 (đợt 1) và từ 01/01/2022 đến ngày 15/01/2022 (đợt 2) theo hướng dẫn của VP.
 • Hồ sơ gồm có:
  1. Bản đăng ký xét thưởng (theo mẫu).
  2. Đơn xin xét tuyển vào CTĐT tài năng từ học kỳ 2 năm học 2021-2022 nếu chưa là SV CTĐT Tài Năng (theo mẫu).
  3. Minh chứng thành tích các cuộc thi (bản scan).
  4. Chứng chỉ tiếng Anh IELTS (bản scan).
  5. Bảng điểm kết quả học tập (xuất từ hệ thống của trường).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin chi tiết có tại file đính kèm.

Trân trọng./.