Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn cách cấp quyền truy cập ứng dụng UIT

Chào các bạn, có một số bạn không vào điểm danh được, nếu gặp phải việc này vui lòng thử với cách như sau:

Chào các bạn, có một số bạn không vào điểm danh được, nếu gặp phải việc này vui lòng thử với cách như sau:

1. Enable/Mở "GPS/Location/Vị trí" của điện thoại.
2. Cấp quyền truy cập "Location/Vị trí" cho ứng dụng UIT.
3. Cấp quyền truy cập "Get Device Information/ Thông tin thiết bị" cho ứng dụng UIT.
4. Trong diều kiện wifi UIT không vô được, có thể sử dụng UIT Public.
-------------------
* Lưu ý: các bạn vui lòng cập nhật version mới, ứng dụng đã cập nhật fix lỗi trên dòng máy Xiaomi, có thể truy cập wifi UIT public để điểm danh.

Để kiểm tra việc điểm danh được hay không, các bạn vui lòng kiểm tra vào đầu giờ học và sau khi giờ học diễn ra tối đa 30 phút.

Nếu hôm đó có lịch học vào giờ các bạn điểm danh, các bạn sẽ nhận được thông báo!

Nếu vẫn không được, vui lòng mang điện thoại đến phòng A207 vào buổi chiều (gặp thầy Minh) để được hỗ trợ.