Skip to content Skip to navigation

[HV] - Lịch thi kết thúc các môn chương trình BCU, Tiếng Nhật, Anh văn CTTT - HK1, NH 2021-2022

VPĐB thông báo lịch thi kết thúc các môn thuộc chương trình BCU, Tiếng Nhật, Anh văn CTTT - các lớp kết thúc trong tháng 11 (file đính kèm),

Lưu ý:

- Các môn thuộc chương trình BCU (thi tự luận, trắc nghiệm) làm bài thi trên moodle môn học

- Các môn Tiếng Nhật thi trên course chung, link làm bài thi:

                  JAN04: https://courses.uit.edu.vn/course/view.php?id=8512

                  JAN07: https://courses.uit.edu.vn/course/view.php?id=8517

- Môn Anh văn 1 CTTT, sinh viên dự thi trên trang: tracnghiem.uit.edu.vn

Tất cả sinh viên mở MS teams (theo lớp mình đang học) để Cán bộ coi thi giám sát thi, lưu ý có mặt tại phòng thi trực tuyến này trước 30 phút trước giờ bắt đầu thi.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng gửi mail về: vpdb@uit.edu.vn

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.