Skip to content Skip to navigation

[HV] - Lịch thi vấn đáp môn MA003 và MA006 - Đợt 1 Học kỳ 1 năm học 2021-2022

Văn phòng Đặc biệt thông báo lịch thi vấn đáp môn MA003, MA006 - Đợt 1 học kỳ 1 năm học 2021-2022:

1/ Tất cả SV của lớp MA003.M110 và MA003.M11.CLC đăng nhập vào Teams code: 3oorqvi

    + Ngày thi: 13-01-2022 (Thứ 5), bắt đầu thi lúc: 8g00.

    + Sinh viên sẽ bốc thăm câu hỏi và trả lời vấn đáp với CB coi thi; tối đa 5 phút/ sinh viên.

    + Nội dung vấn đáp: liên quan đến kiến thức đã học.

2/ Tất cả SV của lớp MA006.M110 và MA006.M11.CLC đăng nhập vào Teams code: ztuocy6

    + Ngày thi: 21-01-2022 (Thứ 6), bắt đầu thi lúc: 8g00.

    + Sinh viên sẽ bốc thăm câu hỏi và trả lời vấn đáp với CB coi thi; tối đa 5 phút/ sinh viên.

    + Nội dung vấn đáp: liên quan đến kiến thức đã học.

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.