Skip to content Skip to navigation

[HV_CTTT] - LỊCH THI KẾT THÚC MÔN ANH VĂN 4, TIẾNG ANH 2 CTTT KHÓA 2020

VPĐB thông báo lịch thi kết thúc môn Anh văn 4 (ENG04), Tiếng Anh 2 (ENGL1213) - Chương trình tiên tiến Khóa 2020 (file đính kèm

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.