Skip to content Skip to navigation

[KLTN] Danh sách phản biện KLTN chuyên ngành HTTT  (CLC) học kỳ 1 NH 2018-2019

Khoa Hệ thống thông tin thông báo đến sinh viên chuyên ngành HTTT Chất lượng cao đang làm KLTN trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 danh sách giảng viên phản biện KLTN (file đính kèm). Các bạn sinh viên liên hệ với giảng viên phản biện để tiến hành phản biện KLTN. Thời gian phản biện từ nay cho đến hết ngày 18/01/2019.

Trân trọng.