Skip to content Skip to navigation

KQ - Các dự án đi tiếp vào vòng Bán kết cuộc thi YTKNST 2019

KẾT QUẢ CÁC DỰ ÁN ĐI TIẾP VÒNG BÁN KẾT

Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp - Sáng tạo 2019

“Innovative Startup Ideas of UIT - We care about your dreams”

STT

Tên đội

Dự án

Ghi chú

1

K.M.K

Sporty Coffee

 

2

F5 - Refresh Your Life

Ứng dụng chăm sóc sắc đẹp trực tuyến Pink

 

3

NC

TÌM ĐỐI

 

4

@SINGLE#LITE

Plastic - Packaging Free Store

Dự án đội ưu tiên

5

SHUIT

Dự án: Phòng thử đồ ảo hóa - SHUIT

 

6

Frame Of Work

Frame Of Work - Gương thông minh tích hợp trợ lý ảo

 

7

@SINGLE#LITE

Mô hình bữa ăn dinh dưỡng

 

8

SCM

Ứng dụng Hỗ trợ Quản lý quán cà phê

 

9

BLAKE

Ứng dụng công nghệ Nano Bạc vào trong sản xuất hàng tiêu dùng BLAKE

 

10

BLAKE

Nghiên cứu ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

 

11

Share Here

Share Here

Trễ deadline

12

Yes Clean

HnB (Healthy and Balance)

Trễ deadline

13

UIT.ComputerVision

Hệ thống điểm danh dựa trên nhận diện khuôn mặt ứng dụng cho công tác quản lý sinh viên.

Trễ deadline

14

2FM

SGO

Trễ deadline