Skip to content Skip to navigation

Lịch thi các lớp Anh văn 1 và 2_Chương trình tiên tiến khóa 2018

Văn phòng thông báo đến sinh viên chương trình tiên tiến khóa 2018,

Các lớp Anh văn 1 (học lại) và Anh văn 2 của chương trình tiên tiến khóa 2018 sẽ thi kết thúc môn vào ngày 03/11/2018. Lịch thi cụ thể:

Lớp ENG01.J13.CTTT : Ca 1 (bắt đầu từ 7h30), phòng E2.2

Lớp ENG02.J11.CTTT : Ca 2 (bắt đầu từ 9h30), phòng E2.2

Lớp ENG02.J12.CTTT : Ca 2 (bắt đầu từ 9h30), phòng E2.4

Trân trọng.