Skip to content Skip to navigation

Lịch thi Cuối học kỳ hè năm học 2021-2022

VPĐB thông báo Lịch thi Cuối học kỳ hè năm học 2021-2022,

Sinh viên còn nợ học phí nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ học phí để không bị cấm thi,

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.