Skip to content Skip to navigation

LỊCH THI CUỐI KỲ MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - IS208

VPĐB trân trọng thông báo:

Lịch thi Cuối kỳ môn Quản lý dự án Công nghệ thông tin - IS208 giữ nguyên hình thức và thời gian thi.

Ngày thi cụ thể: Thứ 5, ngày 10/01/2019 - Ca 3

Phòng thi và danh sách thi tại: https://oep.uit.edu.vn/vi/danh-sach-phong-thi-cuoi-hoc-ky-1-nam-hoc-2018...

p/s: Lưu ý môn học được thông báo thay đổi hình thức thi là: Quản lý dự án hệ thống thông tin - mã môn MSIS3033.

Trân trọng./.