Skip to content Skip to navigation

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TIẾNG NHẬT 3

VPĐB trân trọng thông báo Lịch thi kết thúc môn Tiếng Nhật 3 (JAN03) 

Chi tiết xem file đính kèm

Thân chúc các bạn ôn tập tốt và đạt kết quả cao.

Trân trọng./.