Skip to content Skip to navigation

Lịch thi Tăng cường tiếng Anh học kỳ 2/ 2017-2018 [Updated ngày 24/05/2018]

Văn phòng thông báo về lịch thi Tăng cường tiếng Anh ở học kì 2/2017-2018. Mọi thắc mắc và phản hồi, vui lòng gửi về mail vpdb@uit.edu.vn trước 16:00 ngày 25/05/2018. Mọi ý kiến sau thời gian này, Văn phòng không giải quyết. 

Trân trọng./. 
Mã lớp Giảng Viên LT Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng Thi Hình thức thi 
INT003.I21.CTTT Tạ Kim Hoàng
Mr. David
07/6/2018 5 2 E24 Multiple Choice- 30 mins 
Writing- 60 mins
INT005.I21.CLC Mr. David 08/6/2018 6 2 E41 Writing- 60 mins
INT005.I22.CLC Mr. Peter 08/6/2018 6 2 E32 Writing- 60 mins
INT005.I23.CLC Mr. James 08/6/2018 6 2 E34 Writing- 60 mins