Skip to content Skip to navigation

Ngành Khoa học Máy tính - BCU

1/ Tổng quan:

Chương trình học: Chương trình liên kết đào tạo Quốc tế giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Đại học Birmingham City, Anh Quốc.
Tên khoá học: Cử nhân Quốc tế

Trường cấp bằng: Đại Học Birmingham City, Anh Quốc cấp bằng chính quy.

Thời gian khóa học: 3,5 năm (theo hệ thống giáo dục Anh quốc).  

Giảng viên: Đội ngũ giảng viên bao gồm giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ có thâm niên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và các giảng viên người nước ngoài có chuyên môn cũng như đáp ứng được yêu cầu của chương trình trực tiếp giảng dạy. Hầu hết các giảng viên đều đã có kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam và các chương trình liên kết quốc tế; tất cả các giảng viên đều được Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Đại học Birmingham City, Anh Quốc kiểm tra và chấp nhận.

Ngôn ngữ đào tạo: 100% sử dụng Tiếng Anh trong giảng bài, kiểm tra, thi, viết luận văn, nghiên cứu tài liệu tham khảo.

Xét tốt nghiệp: Do Đại học Birmingham City, Anh Quốc xem xét kết quả quá trình học tập của học viên và quyết định việc tốt nghiệp, cấp bằng.

Bằng tốt nghiệp: Do Đại học Birmingham City, Anh Quốc cấp là bằng chính quy, có giá trị quốc tế và được Bộ GD&ĐT Việt Nam cấp phép, được học lên thạc sỹ.

2/ Khoa học máy tính - BSc in Computer Science:

Chương trình Cử nhân đại học ngành Khoa học máy tính do Trường Đại học Birmingham City cấp bằng giảng dạy tại trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia TP. HCM có cấu trúc chương trình theo tiêu chuẩn của Anh và bằng cấp đại học chính quy giống như đang được giảng dạy tại Anh. Sinh viên học chương trình có cơ hội học toàn bộ chương trình gồm 3,5 năm tại Việt Nam hoặc có thể chuyển đổi sang Anh học năm cuối. Các học phần của chương trình được xây dựng trên bối cảnh quốc tế toàn diện, tạo điều kiện học viên khám phá và khai thác các nội dung cốt lõi của học phần về ngành Khoa học Máy tính. Đây là một trong những ngành nghề "Hot" nhất, được nhiều công ty, tập đoàn về công nghệ luôn săn đón. Phần lớn các sinh viên có việc làm thu nhập cao trước cả khi ra trường.

Chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn sở hữu bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh khi tốt nghiệp và sẵn sàng cho các vị trí kỹ sư máy tính ở cấp độ quốc tế.

Chương trình được thiết kế đặc biệt từ chương trình cử nhân đại học của Trường Đại học Birmingham City, Anh Quốc nên cấu trúc các môn học thực tiễn, cập nhật, mang tính quốc tế và tập trung vào chuyên môn ngay từ các học kỳ đầu tiên.

CƠ HỘI SỰ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, với tấm bằng Đại học Khoa Học Máy Tính Quốc tế có thể phát triển sự nghiệp ở các vị trí như sau:

- Kỹ sư công nghệ

Phát triển sự nghiệp và có thể đảm nhiệm vị trí kỹ sư máy tính tại các doanh nghiệp cấp độ quốc tế.

- Phát triển quốc tế

Mở rộng cơ hội phát triển về công nghệ với các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ.

- Khởi nghiệp

Tự khởi nghiệp dựa trên nhu cầu thị trường, kiến thức, và mối quan hệ phát triển trong thời gian học.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC DỰ KIẾN

Tổng số tín chỉ dự kiến: 96

Tổng số môn học dự kiến: 22

Học kỳ

Tên môn học

Modules name

Tín chỉ

1

Lập trình

Programming

15

Mạng máy tính

Networking

15

Thực hành nghề nghiệp

Professional Practice

15

Toán cho Tin học

Maths for computing

15

2

Bảo mật

Security

15

Quản lý dự án máy tính thành công

Managing a Successful Computing Project

15

Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu

Database Design and Development

15

Kiến trúc máy tính

Computer Systems Architecture

15

3

Dự án nghiên cứu

Computing Research Project

30

Toán rời rạc

Discrete Maths

15

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Data Structures and Algorithms

15

Lập trình nâng cao

Advanced Programming

15

4

Công nghệ kinh doanh thông minh

Business Intelligence

15

Máy học

Machine Learning

15

Điện toán đám mây

Cloud Computing

15

5

Thực tập

   

6

Kỹ thuật khả dụng

Usability Engineering

15

Lập trình hàm

Functional Programming

15

Trí tuệ nhân tạo và máy học

Artificial Intelligence and Machine Learning

15

Công nghệ di động và web I

Mobile and Web Technology I

15

7

Bảo đảm và an ninh thông tin

Information Assurance & Security

15

Công nghệ di động và web II

Mobile and Web Technology II

15

Dự án cá nhân

Individual Project

30