Skip to content Skip to navigation

Mời tham dự Seminar học thuật của Khoa Hệ thống thông tin

Trân trọng kính mời quý thầy cô, sinh viên Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao đến tham dự buổi seminar học thuật của Khoa Hệ thống thông tin:

  • Nội dung: Phát triển và ứng dụng các kỹ thuật khám phá tri thức trong nhận diện và phân tích rủi ro
  • Người trình bày: Ông Đoàn Huấn, Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoft.
  • Thời gian: 8h30 sáng thứ 3 ngày 24 tháng 12 năm 2019.
  • Địa điểm: Phòng E9.1.

Trân trọng kính mời.