Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1 (CE434.M21.MTCL) ngày 13/06/2022

CBGD : Phạm Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1 (CE434)
Lớp : CE434.M21.MTCL
Phòng : C309
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 13/06/2022