Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích I (MATH2144.J31.CTTT) ngày 15/08/2019

CBGD : Nguyễn Ngọc Ái Vân
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Giải tích I (MATH2144)
Lớp : MATH2144.J31.CTTT
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 15/08/2019