Skip to content Skip to navigation

QĐ 148 - V/v sửa đổi quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ

Thân chào quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên,

 

VP thân gửi quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên quy định số 148/QĐ-ĐHCNTT ngày 12/03/2021 về việc sửa đổi quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học chính quy của Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

 

Quyết định này sửa đổi một số nội dung của quyết định 546/QĐ-ĐHCNTT ngày 30/08/2019

 

Đối tượng và thời gian áp dụng: Quy định này áp dụng từ Học kỳ 2, 2020-2021 cho SV tất cả các khóa.

 

Quý Thầy cô và các bạn sinh viên vui lòng đọc kỹ để hiểu đúng và thực hiện đúng. Bên cạnh đó, trong đợt thay đổi quy chế lần này có 1 điểm quan trọng liên quan đến chương trình Chất lượng cao, đó là SV chương trình CLC không bị bắt buộc thực hiện KLTN nữa. Do đó, xin quý Khoa lưu ý v/v mở các môn Chuyên đề Tốt nghiệp từ HK sau cho chương trình Chất lượng cao.

 

Trân trọng./.