Skip to content Skip to navigation

QĐ 561 - Chính sách hỗ trợ SV NCKH

Thân chào các bạn,

VP thân gửi các bạn QĐ 561 về Ban hành chính sách hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Trong nội dung của văn bản này có nhiều quy định và chính sách hỗ trợ rất quan trọng, các bạn nhớ đọc kỹ để đảm bảo quyền lợi của mình nhé!

Trân trọng./.