Skip to content Skip to navigation

[TB] - Danh sách sinh viên nhận học bổng Chương trình liên kết BCU - Khóa 2021 (dự kiến)

Văn phòng các Chương trình đặc biệt thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) nhận học bổng Chương trình liên kết BCU - Khóa 2021 (danh sách đính kèm)

Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về VPĐB E2.1 hoặc địa chỉ email:  vpdb@uit.edu.vn đến hết ngày 22/01/2022, sau thời gian này Văn phòng sẽ không giải quyết.

Lưu ý: đối tượng xét học bổng: Sinh viên trúng tuyển diện chính thức vào chương trình BCU tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin khóa tuyển 2021.

Trân trọng thông báo.

 

File đính kèm: