Skip to content Skip to navigation

TB - DS dự kiến nhận học bổng chương trình CLC, Tiên tiến HK1, 2019-2020

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thông báo:

Văn phòng thân gửi các bạn danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng trong HK1 năm học 2019-2020. Mọi thắc mắc sinh viên gửi email cho Chị Thái An (Chuyên viên VP) - anptt@uit.edu.vn để được giải đáp. Hạn chót nhận thắc mắc và trả lời là 16h30 ngày 18/10/2019 (Thứ 6). Qua thời gian trên, VP sẽ không hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến kết quả học bổng.

* Đối với sinh viên CTTT và CLC danh sách học bổng như File đính kèm

* Đối với sinh viên Tài năng: Tất cả sinh viên Chính thức đều được nhận học bổng. Các sinh viên dự bị không được nhận học bổng này. sinh viên Tài năng xem Danh sách chính thức dự bị tại website: oep.uit.edu.vn

Tóm tắt điều kiện nhận học bổng:

- Điều kiện: 

+ Điểm TB học tập học kỳ 2, 3, năm học 2018-2019 >=8.0

+ Số tín chỉ tích lũy trong học kỳ 2, 3 >= 14

+ Chọn 3 sinh viên điểm cao nhất từ trên xuống theo ngành & khóa. Ví dụ: Chọn 3 sinh viên điểm cao nhất trên xuống Ngành KTPM, Khóa 2018

+ Điểm rèn luyện do hội đồng xét học bổng quyết định mức điểm đạt yêu cầu.

+ Tham gia đầy đủ các hoạt động do OEP tổ chức.

- Thông tin thêm: 

Học bổng chương trình của Văn phòng OEP khác với học bổng khuyến khích học tập mà phòng CTSV xét duyệt. Học bổng chương trình là học bổng được xét theo học kỳ, số lượng: 3 học bổng theo ngành/khóa, trị giá học bổng: 01 học bổng toàn phần trị giá bằng học phí 1 học kỳ, 02 học bổng bán phần trị giá 1/2 học phí của học kỳ. 

Trân trọng./.