Skip to content Skip to navigation

[TB] - Kế hoạch xét TN đợt 2, năm 2022

Thân chào các bạn sinh viên,

VP các CTĐB thân gửi các bạn TB về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 từ P. ĐTĐH, cụ thể như sau:

STT

Ngày

Công việc

1

06/5/2022 – 15/5/2022

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

18/5/2022-23/5/2022

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có

3

24/5/2022-25/5/2022

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

30/5/2022

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 02 năm 2022

Lưu ý:

Sinh viên hoàn thành Lệ phí xét tốt nghiệp mới được đăng ký hồ sơ xét tốt nghiệp.

- Lệ phí xét tốt nghiệp: 350.000đ => SV đóng tiền mặt tại Phòng KHTC trong giờ hành chính.

- SV các CTĐB không cần làm đơn xét miễn các môn AV khi nộp chứng chỉ xét miễn + xét chuẩn đầu ra.

- Bằng TN THPT và giấy khai sinh còn thiếu => SV chụp lại và upload lên daa>>SV>>chứng chỉ.

Trân trọng./.