Skip to content Skip to navigation

[TB] - Kết quả dự kiến SV nhận giải thưởng "SV Tài năng chạm tới đỉnh cao", đợt 1 năm 2022

Thân chào các bạn sinh viên,

VP thân gửi các bạn DS SV dự kiến nhận giải thưởng "SV Tài năng chạm tới đỉnh cao", đợt 1 năm 2022.

Hội đồng xét giải thưởng nhận phản hồi, khiếu nại của SV từ hôm nay đến hết ngày 02/10/2022 (Chủ nhật) thông qua email của VP các CTĐB (vpdb@uit.edu.vn). Sau thời gian trên, Hội đồng sẽ không xử lý các phản hồi, khiếu nại có liên quan.

Trân trọng./.

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN

NHẬN GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN TÀI NĂNG CHẠM TỚI ĐỈNH CAO”

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

- Kết quả:

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

LỚP

KẾT QUẢ XÉT

1

20520056

Lê Nhật Huy

KHTN2020

Giải Đặc biệt

2

21520029

Huỳnh Đặng Vĩnh Hiền

KHTN2021

Giải thưởng A

3

21520033

Hà Văn Hoàng

KHTN2021

Giải thưởng B

4

21520117

Phan Trường Trí

KHTN2021

Giải thưởng B

5

19520257

Hứa Thanh Tân

KHTN2019

Giải thưởng B

6

21522407

Phan Trọng Nhân

KHTN2021

Giải thưởng C

7

20520079

Nguyễn Tư Thành Nhân

KHTN2020

Giải thưởng C

8

20520193

Cao Văn Hùng

KHMT2020

Giải thưởng C

9

20521531

Lê Phước Vĩnh Linh

KHTN2020

Giải thưởng C

10

20520055

Nguyễn Vĩnh Hưng

KHTN2020

Giải thưởng C

11

21521501

Nguyễn Hoàng Thuận

KHTN2021

Giải thưởng C

 

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN

NHẬN GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN TÀI NĂNG CHẠM TỚI ĐỈNH CAO”

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

- Kết quả:

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

LỚP

KẾT QUẢ XÉT

1

20521439

Phan Vĩnh Khang

ATTN2020

Giải thưởng A

2

20521683

Tô Đỉnh Nguyên

ANTN2020

Giải thưởng B

3

20521429

Phan Quang Khải

ATTT2020

Giải thưởng B

4

20520847

Phan Hoàng Tuấn

ATTN2020

Giải thưởng B

5

19520982

Nguyễn Đạt Thịnh

ANTN2019

Giải thưởng C

6

21520087

Lê Mậu Anh Phong

ATTN2021

Giải thưởng C

7

21520011

 Võ Nguyên Chương

ATTN2021

Giải thưởng C

8

21520757

Nguyễn Hữu Dương

ATTN2021

Giải thưởng C

9

19521429

Nguyễn Phạm Lâm Duy

ATTN2019

Giải thưởng C

10

19521370

Lê Thanh Duẩn

ATTN2019

Giải thưởng C