Skip to content Skip to navigation

[TB] Quyết định Về danh sách sinh viên nhận học bổng Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City – Vương quốc Anh (BCU) – Khóa 2021 – đợt 1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo Quyết định về danh sách sinh viên nhận học bổng Chương trình liên kết với Đại hoc Birmingham City - Vương quốc Anh (BCU) - Khóa 2021 - đợt 1 (File đính kèm)

Cách thức nhận học bổng: sinh viên sẽ được trừ vào học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Trân trọng.

File đính kèm: