Skip to content Skip to navigation

[TB] - Thời gian đóng HP và gia hạn HP HK2, 2021-2022

Thân chào các bạn sinh viên,

VP các CTĐB thân gửi các bạn thông báo về việc đóng học phí học kỳ 2, năm học 2021-2022 và thông tin về gia hạn học phí. Cụ thể:

- Thông tin đóng học phí: P.KHTC đã thông tin đến SV tại đây.

+ Thời hạn đóng đợt 1 (phần học phí học kỳ): đến hết ngày 28/02/2022

+ Thời hạn đóng đợt 2 (phần học phí học lại, học cải thiện): từ ngày 14/3/2022 đến ngày 28/5/2022

 

- Thông tin gia hạn học phí: P.CTSV đã thông tin đến SV tại đây. SV lưu ý:

+ Chủ động theo dõi kết quả gia hạn từ P.CTSV và nhanh chóng điều chỉnh đơn (nếu có)

+ Thời gian gia hạn do BGH quyết định, SV cần theo dõi để đóng đúng tiến độ

+ SV chỉ được gia hạn phần học phí đợt 1 (học phí học kỳ).

+ Chi tiết thắc mắc về gia hạn học phí, kết quả gia hạn,... SV vui lòng liên hệ P.CTSV.

 

Rất mong các bạn chú ý theo dõi và đóng HP đúng tiến độ. Trường hợp không đóng HP đúng thời gian quy định, SV vi phạm có thể bị xóa KQ ĐKHP HK2, bị cảnh báo học vụ và các trường hợp khác theo quy định của nhà trường.

Trân trọng./.