Skip to content Skip to navigation

[TB] - THÔNG TIN HỌC BỔNG CỦA SV CT CLC, CTTT TỪ NĂM HỌC 2021-2022

Thân chào các bạn,

Văn phòng thân gửi các bạn một số thông tin quan trọng liên quan đến học bổng nói chung và học bổng chương trình CLC, Chương trình Tiên tiến, cụ thể như sau:

1. Từ năm học 2021-2022, VPĐB sẽ không còn xét học bổng chương trình CLC, chương trình Tiên tiến như từ trước đến giờ, P. CTSV sẽ chịu trách nhiệm xét luôn học bổng này.

2.  Sinh viên chương trình CLC, chương trình Tiên tiến muốn được xét học bổng khuyến khích học tập (KKHT) phải đăng ký theo thông báo của P. CTSV để không mất quyền lợi.

Xem thông báo của P. CTSV và đăng ký học bổng tại đây Thời gian đăng ký: đến ngày 20/9/2021.

Trân trọng./.