Skip to content Skip to navigation

[TB] - Thực hiện khảo sát về hoạt động giảng dạy HK2, 2021-2022

[TB] - THỰC HIỆN KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

----------------------------------------

VP thân gửi các bạn thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HKII/NH 2021-2022.

o Đối tượng: Tất cả SV chính quy (CQUI đại trà, CLC, CTTT, CNTN, KSTN) đang học tại Trường

o Hình thức khảo sát online: SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào https://student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống

o Thời gian khảo sát: từ ngày 06/07/2022 – 06/08/2022

Thân ái./.