Skip to content Skip to navigation

TB - Về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy đại học hệ chính quy trong học kỳ 2 năm học 2019- 2020

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp, căn cứ chủ trương chung của TP.HCM, ĐHQG-HCM, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã cho sinh viên hệ chính quy được nghỉ đến hết tháng 02/2020. Nay Trường thông báo về những điều chỉnh trong kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

1. Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: các khoa chưa tổ chức cho sinh viên bảo vệ KLTN phải hoàn thành trong 01 tuần bắt đầu từ ngày 02/3/2020. Hình thức bảo vệ có thể là hình thức offline hoặc online.

2. Lịch thi của sinh viên khóa tuyển 2019: sẽ tổ chức thi từ ngày 02/3/2020 đến 07/3/2020, trường hợp có chủ trương mới liên quan đến dịch bệnh COVID-19 thì Trường sẽ điều chỉnh sau. Đề nghị các sinh viên có tham dự kỳ thi này thường xuyên theo dõi các thông báo của P.ĐTĐH tại trang web: daa.uit.edu.vn.

3. Thời gian bắt đầu học của học kỳ 2 năm học 2019- 2020: tất cả các khóa đều bắt đầu học từ ngày 09/3/2020 theo thời khóa biểu. Hình thức học có thể là hình thức offline hoặc online.

4. Về việc dạy - học online:

 Có 2 phương án tùy tình hình thực tế.

+  Phương án 1: Trường hợp chủ trương chung của ĐHQG-HCM cho sinh viên nghỉ hết tháng 3/2020 thì Trường sẽ tổ chức dạy – học online với 100% các lớp.

+Phương án 2: Nếu tháng 3/2020 sinh viên được đi học lại bình thường thì các lớp có thể học offline hoặc online; tuy nhiên Trường khuyến khích giảng viên tổ chức dạy – học online, thời gian học theo thời khóa biểu, tổng thời gian giảng dạy online không quá 20% tổng thời gian theo chương trình đào tạo của môn học.

5. Kênh hỗ trợ về kỹ thuật dạy – học online:

● Dành cho giảng viên: https://courses.uit.edu.vn/mod/forum/view.php?id=82804.

● Dành cho sinh viên: https://forum.uit.edu.vn/node/542392.

...

Văn bản có đóng dấu xem tại file đính kèm bên dưới.

Trân trọng./.