Skip to content Skip to navigation

TB về việc dời thời gian mở lớp Kỹ năng giao tiếp đối với chương trình tiên tiến sang học kỳ hè năm học 2020-2021

Môn Kỹ năng giao tiếp (SPCH2713) mở cho chương trình tiên tiến khóa 2020 dự kiến sẽ mở trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 có mời giảng viên ở nước ngoài về dạy, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên giảng viên không thể sắp xếp thời gian về Việt Nam tham gia giảng dạy được. Do đó, môn Kỹ năng giao tiếp sẽ được dời đến học kỳ hè năm học 2020-2021. Lịch học cụ thể trong học kỳ hè Văn phòng sẽ thông báo sau.

Trân trọng.